Grzeczność u mężczyzny

Grzeczność to nie bycie ugładzonym i ugrzecznionym, nieasertywnym, ale zwyczajne zachowywanie zasad kultury w każdy miejscu. szczególnie istotna jest grzeczność wobec osób starszych oraz w przypadku mężczyzn – wobec kobiet. Kobiety najczęściej odbierają zwyczajną grzeczność wystosowana przez mężczyzn do nich jako oznakę atrakcyjności mężczyzny. raczej żadna kobieta nie zwróci uwagi na obcego sobie mężczyznę, który nie będzie potrafił zachować się wobec  niej z należytym szacunkiem. Należy na przykład ustępować kobiecie miejsca  w autobusie, jeśli jednak ona nie będzie chciała usiąść, nie należy przekomarzać się z nią i wchodzić w zbędne dyskusje, a okazać jedynie swoje zdecydowanie i postawę świadcząca o tym, że tak właśnie powinno być, a nie że wyświadczasz specjalna przysługę kobiecie, której właśnie ustępujesz miejsca. Podobnie jest z sytuacjami w drzwiach – mężczyzna powinien przytrzymać drzwi wchodzącej czy wychodzącej kobiecie, nawet jeśli na horyzoncie jest inny mężczyzna, który może to zrobić.